Wilanów – co przyniesie 2017 rok? Rozmowa z Ludwikiem Rakowskim, Burmistrzem Dzielnicy Wilanów

2016 rok był dla Wilanowa dobrym rokiem, czy 2017 będzie równie dobry, a może jeszcze lepszy? O planach i potrzebach rozwijającej się dzielnicy mówi burmistrz Wilanowa – Ludwik Rakowski

 

Panie Burmistrzu, proszę o podsumowanie ubiegłego roku. Które inwestycje udało się zrealizować w 2016 roku, a których niestety nie?

 

To był dobry rok dla Wilanowa: na inwestycje wydaliśmy blisko 50 mln zł, w większości na nowe budynki oświatowe i drogi. Powstała pierwsza publiczna szkoła podstawowa na terenie Miasteczka Wilanów, przy ul. Ledóchowskiej, i budynek Międzypokoleniowego Centrum Edukacji, przy ul. Radosnej. Uruchomiliśmy także pierwszą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wilanowie, która mieści się przy al. Rzeczypospolitej.

 

Warto wspomnieć o realizacji inwestycji drogowych, a w szczególności połączeniu pomiędzy Wilanowem a Ursynowem: na początku 2016 r. rozpoczęła się budowa ulicy. Stefana Korbońskiego, roboczo nazywanej Nowokabacką, która powinna być gotowa w wakacje 2017 r. Nową nawierzchnię i ciąg pieszo-rowerowy zyskała ulica Zaściankowa, a Zarząd Dróg Miejskich wykonał nowoczesne oświetlenie wzdłuż al. Wilanowskiej i ścieżki spacerowo-rowerowej przy Potoku Służewieckim.

 

Bardzo istotna jest także dostępność i jakość przestrzeni publicznej. W ubiegłym roku posadziliśmy kilkadziesiąt nowych drzew oraz kilkanaście tysięcy krzewów. Nowym miejscem na mapie Wilanowa stał się skwer z fontannami na skrzyżowaniu ulicy Hlonda i al. Rzeczypospolitej. W sezonie letnim cieszył się ogromną popularnością, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców.

 

Nie udało się jeszcze rozpocząć ostatniego etapu przebudowy ulicy Klimczaka na odcinku od ronda przy Urzędzie do ulicy Przyczółkowej. Wszystko przez skomplikowane kwestie proceduralne, które stanęły także na przeszkodzie budowy ul. Zdrowej od al. Wilanowskiej.

 

Mieszkańców przybywa, a wraz z nimi przybywa potrzeb, które z nich są priorytetowe w tym roku?

 

Priorytetowe są bez wątpienia kwestie związane z rozwojem publicznej oświaty. W tym roku zwiększymy liczbę miejsc w przedszkolach – powstanie przedszkole przy ul. Hlonda. Planujemy kupić teren pod budowę kolejnej szkoły podstawowej i zamierzamy ogłosić przetarg na budowę nowego żłobka.

 

Istotne dla mieszkańców są także inwestycje drogowe. Prowadzimy zaawansowane prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Bruzdowej od ulicy Metrycznej do ulicy Prętowej i ulicy Jarej pomiędzy ul. Bruzdową i ul Wał Zawadowski. Mam nadzieję, że w tym roku uzyskamy również niezbędne zezwolenia na budowę ulicy Zdrowej.

 

W roku 2017 skupimy się także na zwiększeniu dostępności oferty Centrum Kultury Wilanów i Biblioteki Publicznej: otworzymy filie obu instytucji przy al. Rzeczypospolitej i ul. Radosnej, gdzie powstanie dedykowana przestrzeń dla seniorów. Priorytetem będzie także lepsza jakość zieleni w Wilanowie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

 

Poprawione powinno być funkcjonowanie komunikacji publicznej: potrzebujemy kolejnych linii autobusowych i zwiększenia częstotliwości kursowania istniejących. Zależy to jednak od Zarządu Transportu Miejskiego. Już dziś mogę natomiast zadeklarować, że postawimy nowe stacje roweru miejskiego Veturilo.

 

Wilanów to dzielnica, w której dorastać będzie duża liczba dzieci. Jakie inwestycje planowane są z myślą o nich?

 

W tym roku rozpoczną pracę dwa nowe publiczne przedszkola: przy ulicy Radosnej i ulicy Hlonda. Szukamy również dobrej lokalizacji dla kolejnych i planujemy rozpoczęcie budowy co najmniej jednego żłobka. W planach jest także rozpoczęcie budowy nowej szkoły podstawowej i rozbudowa szkoły przy ul. Ledóchowskiej.

 

Poprawimy bezpieczeństwo na drogach w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących placówek oświatowych. Przed nami także sporo remontów w budynkach oświatowych, w tym kompleksowa termomodernizacja szkoły w Powsinie.

 

Nie zapominamy także o propozycjach spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży: Centrum Kultury i Biblioteka rozszerzają ofertę zajęć, dopasowując ją do oczekiwań rodziców i ich dzieci. Dobrym przykładem jest powstanie – z inicjatywy Młodzieżowej Rady Dzielnicy – Młodzieżowego Klubu Filmowego.

 

Planujemy również zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych w szkołach i dodatkowe zajęcia sportowe organizowane przez Centrum Sportu Wilanów. Przydałyby się z pewnością kolejne obiekty sportowe, np. skatepark czy tereny rekreacyjne. Ich powstanie uzależnione jest jednak w pierwszej kolejności od pozyskania terenów pod takie inwestycje.

 

Czy uważa Pan, że mieszkańcy Wilanowa, to osoby zaangażowane w rozwój dzielnicy, aktywnie działające na jej rzecz? Czy wręcz przeciwnie, brakuje głosu większości?

 

Mieszkańcy Wilanowa są żywo zainteresowani sprawami dzielnicy. Widać to chociażby po ich aktywności na stronie dzielnicy na jednym z portali społecznościowych czy w dyskusjach na forach internetowych. Nie zawsze jednak aktywność w Internecie przekłada się na frekwencję na posiedzeniach komisji Rady Dzielnicy czy spotkaniach organizowanych dla mieszkańców w Urzędzie.

 

Warto podkreślić duże zaangażowanie radnych Rady Dzielnicy na rzecz mieszkańców. Skutecznie wspiera ich także swoimi pomysłami Młodzieżowa Rada Dzielnicy i Rada Seniorów. Rośnie także rola organizacji pozarządowych, pojawiają się inicjatywy lokalne i nowe kluby sportowe. Efektywną formą zgłaszania pomysłów mieszkańców na rozwój dzielnicy jest także budżet partycypacyjny.

 

Rozwój Wilanowa zależy od mieszkańców. To dla nich powstają nowe inwestycje i funkcjonują dzielnicowe instytucje. Głos mieszkańców jest więc bardzo ważny, niezależnie od sposobu w jaki jest przekazywany. Urząd Dzielnicy jest otwarty na opinie, a ja zawsze zapraszam do rozmowy o Wilanowie.