Ważne informacje po XXVI sesji Rady Dzielnicy Wilanów

Na XXVI sesji Rady Dzielnicy Wilanów w dniu 31 stycznia 2017 r. Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała proponowane przez Zarząd Dzielnicy zmiany w załączniku dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

 

Dotyczą one następujących inwestycji:

 

– rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. św. U. Ledóchowskiej 10 w celu przygotowania jej do zmian w oświacie,

 

– budowa kolejnego przedszkola na terenie Wilanowa Zachodniego,

 

– budowa żłobka na terenie Wilanowa Zachodniego,

 

– budowa przedszkola przy ul. Latoszki.

 

Rada Dzielnicy Wilanów podjęła także stanowisko w sprawie budowy obustronnych ekranów akustycznych w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku wilanowskim oraz półtunelowych ekranów akustycznych na odcinku przebiegającym w pobliżu osiedla Miasteczko Wilanów.