Warszawa dostępna i bezpieczna

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie bezpieczeństwo i dostępność traktuje priorytetowo. Od kilku lat wyznaczane są nowe naziemne przejścia i likwidowane bariery.

W 2019 roku wyznaczono przejścia w 7 lokalizacjach. Przejścia naziemne to ważny element miejskiej infrastruktury, a ich dostępność jest istotna dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów z dziećmi w wózkach. Schody i kładki nie są dla nich alternatywą, lecz trudną do pokonania barierą.

Przez ostatnie 7 lat powstały w sumie 23 przejścia: m.in. na skrzyżowaniach E. Plater i Al. Jerozolimskich, Grochowskiej i Jubilerskiej, Czerniakowskiej i Chełmskiej czy Raszyńskiej i Koszykowej.

W planach na kolejne lata jest wyznaczanie kolejnych naziemnych przejść. Pojawią się one m.in. na ul. Słowackiego czy rondzie Czterdziestolatka.

źródło: https://zdm.waw.pl/