Teren SGGW otwarty dla wszystkich – wniosek radnych

18216687_1440556589345407_3656894001273324450_o

5 maja 2017 radni dwóch Dzielnic – Katarzyna Radzikowska z Wilanowa (Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów) oraz Paweł Lenarczyk z Ursynowa (Otwarty Ursynów) skierowali do Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie apel o otwarcie furtek ogrodzenia poniżej rektoratu SGGW przy Skarpie Warszawskiej dla mieszkańców Warszawy.

 

– „Bardzo się cieszymy, że rok temu teren poniżej Rektoratu SGGW został uporządkowany i uczelnia przywróciła mu jego dawną świetność. Niemniej jednak nie godzimy się, żeby publiczna, wiodąca uczelnia o profilu przyrodniczym zamykała dla mieszkańców Warszawy tak piękny i malowniczy teren. Podobnie, jak to jest w przypadku Parku Natolińskiego uważamy, że tereny takie nie powinny być „prywatnymi ogrodami” uczelni, ale powinny zostać udostępnione mieszkańcom Warszawy. Od roku próbuję dowiedzieć się kto pozwolił na wybudowanie ogrodzenia i zamkniecie furtki. Mam nadzieję, że władze uczelni dostrzegą w końcu problem i teren zostanie udostępniony dla mieszkańców” – mówi Paweł Lenarczyk, radny Ursynowa (Otwarty Ursynów).

 

– „Zwracam uwagę, iż czołowa uczelnia przyrodnicza w Polsce, winna w sposób sprzyjający lokalnej społeczności oraz z poszanowaniem wartości środowiska realizować funkcje ochrony Skarpy Ursynowskiej. Specyfika takiego rezerwatu w obrębie kampusu akademickiego oraz w sąsiedztwie rozwijającego się miasta wiąże się z koniecznością stworzenia planu dla tego wyjątkowego miejsca, tj. np. poprzez możliwość wykorzystania zasobów przyrodniczych dla potrzeb edukacji. Dla uczelni będącej gospodarzem miejsca – to niepowtarzalna szansa stworzenia wzorcowego modelu aktywnej ochrony. Właściwie zagospodarowany rezerwat może i powinien być wizytówką uniwersytetu przyrodniczego oraz podnosić jego walory. Tymczasem, stan obecny Skarpy Ursynowskiej – śmieci, koczowiska oraz zasieki ujmują wiarygodności instytucji.” – komentuje Katarzyna Radzikowska, radna Wilanowa (Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów).

 

Radni Paweł Lenarczyk i Katarzyna Radzikowska mają przekonać ursynowskich i wilanowskich radnych, aby zajęli się tym tematem. Radni chcą też interweniować w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która nadzoruje rezerwaty przyrody, aby pomyślała nad otwarciem przejść przez Skarpę Ursynowską.