Swiątynia czy muzeum, Szeląg?

Świątynia Opatrzności Bożej (ŚOB) w świadomości mieszkańców Wilanowa na stałe wpisała się w naszą lokalną rzeczywistość. Jako obiekt nierozerwalnie związany z Miasteczkiem Wilanów po zakończeniu jej budowy będzie stanowić nie tylko ważne miejsce kultu religijnego, ale również przestrzeń publiczną i kulturalną.

ŚOB będzie z pewnością miała dwoisty charakter. Dla Wilanowa istotne jest właściwe zagospodarowanie terenu w najbliższym sąsiedztwie Świątynii tak, aby stała się przyjazna dla mieszkańców i integrowała lokalną społeczność. Jednocześnie będzie punktem ogólnopolskiego kultu religijnego, odwiedzanym przez wiernych podczas uroczystości kościelnych. W takim dualizmie świetnie odnajduje się sąsiednie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które może stanowić wzór tego, jak pogodzić interes lokalnej społeczności w zderzeniu z licznie odwiedzającymi zabytkowy pałac turystami z Polski i z zagranicy.

O tym, że kluczowa w tym wypadku jest wizja zagospodarowania tego terenu, doskonale zdają sobie sprawę władze dzielnicy. Rok temu przewodniczący Rady Hubert Królak zorganizował otwarte spotkanie dla mieszkańców i radnych z przedstawicielami ŚOB. Podczas tego spotkania poruszono wiele kwestii dotyczących budowy i późniejszego funkcjonowania ŚOB w lokalnej rzeczywistości. Obecni na spotkaniu radni dzielnicy zwracali wówczas szczególną uwagę na zagospodarowanie terenu wokół Świątyni poprzez jego otwartość dla mieszkańców. Radni postulowali o zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie ogólnodostępnych terenów zielonych, parku i placów zabaw, tak aby teren otaczający ŚOB stał się miejscem integracji społeczności lokalnej. Wtedy będzie to rzeczywista wartość dodana dla Miasteczka Wilanów i jego mieszkańców. Postulaty te spotkały się z pozytywnym przyjęciem u przedstawicieli ŚOB, którzy deklarowali współpracę w tym zakresie.

Przyznana dotacja na Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest tematem dość kontrowersyjnym w wielu środowiskach, ale dla nas, mieszkańców Wilanowa, to dobry punkt wyjścia do kontynuowania dialogu i realizacji wizji tego terenu, zapoczątkowanej w poprzednich kadencjach przez władze Wilanowa. Z pewnością będzie to jedno z wyzwań i zadań dla władz samorządowych Wilanowa nowej kadencji 2014–2018. Wraz ze stale zwiększającą się i coraz bogatszą ofertą kulturalną dla mieszkańców dzielnicy zakończenie budowy ŚOB wraz z Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w mikroskali będzie kolejną cegiełką na drodze do zagospodarowania przestrzeni Miasteczka Wilanów. W makroskali stanie się zaś nie tylko ważnym miejscem kultu religijnego oraz obiektem kultury, ale – podobnie jak wilanowski pałac Króla Jana III – przyczyni się do promocji naszej dzielnicy.

Dominik Szeląg

Radny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

(PO)