Rozwój edukacji w Wilanowie – spotkanie 13.06.2015

W Dzielnicy Wilanów są 4 przedszkola publiczne, które dysponują 850. miejscami statutowymi. Z danych demograficznych (Pesel na dzień 28 stycznia 2015 r.) w Dzielnicy Wilanów zamieszkuje 1 891 dzieci w wieku 3-5 lat, zatem brakuje 1 041 miejsc.
Na obszarze Wilanowa Zachodniego usytuowane jest jedno przedszkole samorządowe dysponujące 275. miejscami statutowymi, zaś liczba dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na ww. obszarze wynosi 1185, zatem brakuje 910 miejsc.
Powyższa sytuacja spowodowała, że w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powstało 19 niepublicznych przedszkoli i 6 niepublicznych punktów przedszkolnych.
Od września 2015 r. ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw daje prawo dzieciom 4-letnim do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest zadaniem własnym gminy. Właśnie rozpisano konkurs na 250 miejsc w placówkach niepublicznych, które będą odpłatne jak w publicznych. Za rok kolejne przedszkole… Za 2 lata obowiązek zapewnienia miejsc trzylatkom… W czwartek na Komisji Edukacji i Wychowania Zarząd ma przedstawić plany rozwoju edukacji w Wilanowie – godz.17.00 w budynku Rady Dzielnicy, 3 piętro. Zainteresowanych zapraszamy.