Przygotuj się na zmiany klimatu w Wilanowie

wilanow.jpg

Kupiłeś dom tuż za Wałem Zawadowskim i zastanawiasz się czy to dobry wybór? Podtopiło Cię w czasie gwałtownej burzy? Wichura zniszczyła Twoją własność? Ktoś z Twoich znajomych zasłabł w trakcie upału? Częściej chorujesz z powodu zanieczyszczonego powietrza? Okolica, w której mieszkasz, nie uwzględnia różnych potrzeb społecznych, gospodarczych i przyrodniczych?

 

Warszawa chce być odporna na czekające ją gwałtowniejsze i częstsze ulewy, dłuższe i uciążliwe upały, groźniejsze fale powodziowe oraz silniejsze wiatry. Dlatego przygotowuje Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku, która będzie zawierać działania zapobiegające i łagodzące skutki zmian klimatu tj. podtopienia, susze, fale upałów, powodzie czy wichury.

 

Jak pracuje się nad przygotowaniem Strategii adaptacji do zmian klimatu? 

 

W styczniu 2017 roku przygotowano mapę zagrożeń klimatycznych dla Warszawy oraz założenia, które są konsultowane z mieszkańcami każdej dzielnicy od lutego do końca czerwca 2017 roku. Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią 2017 roku będzie poddany ponownym konsultacjom. Gotowa Strategia będzie dyskutowana i uchwalona przez Radę Miasta.

 

Jak adaptować się do zmian klimatu?

 

Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie osiedla lub prywatnej posesji, tworzenie zielonych dachów i ścian, sadzenie drzew przy ulicach, poidełka z darmową wodą wodociągową, zacienienie osiedlowego placu zabaw, pomoc sąsiedzka w trakcie powodzi… Te i podobne działania – POMYSŁY na KLIMAT – mogą się znaleźć w Strategii adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne to nie tylko aktywności władz miasta. Przedsiębiorstwa i społeczności lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, aktywne grupy obywateli, ale również osoby prywatne, mogą się włączyć do działania na rzecz adaptacji.

 

Jak mogę zgłosić swój pomysł na klimat?

 

Wystarczy przyjść na spotkanie konsultacyjne

 

  • w czwartek 20 kwietnia o godz. 18:00, Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2.

lub zgłosić swój Pomysł na klimat (do końca czerwca 2017 r.)

 

Materiały i informacje dostępne są na stronach

 

  • adaptcity.pl
  • konsultacje.um.warszawa.pl

Podmiot odpowiedzialny: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.
Podmioty realizujące: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.

 

Konsultacje prowadzone są w ramach projektu ADAPTCITY i są elementem przygotowania Strategii Adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy przez Urząd Miasta Warszawy i Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.

 

Projekt ADAPTCITY realizowany jest przy udziale środków Instrumentu Finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej