Przedłużenie zamknięcia szkół i przedszkoli. Nowe terminy egzaminów.

Rząd ogłosił, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużono jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach do 24 maja br. Rząd podkreślił, że wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków.

Aktualne terminy i obowiązujące zasady:


Egzamin maturalny
•    Termin: 8-29 czerwca br.
•    W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
•    Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
•    Wyniki matury powinny zostać podane do ok. 11 sierpnia br.
•    Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, będą mogły to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty
•    Termin: 16-18 czerwca br.
•    Planowano egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
•    Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca – 9 lipca br.
•    Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków
•    Termin: 24 maja br.
•    Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponad gimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

Niedługim terminie rząd ma ogłosić informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

Ograniczenie działalności na uczelniach
•    Termin: 24 maja br.
•    Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
•    Zachęcono szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.
•    Zachęcono uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że powyższe terminy zależeć będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

Zdalna edukacja
Rząd prowadzi wiele działań, aby umożliwić uczniom oraz nauczycielom, jak najlepszy dostęp do zdalnej edukacji w czasie, gdy działanie placówek oświatowych jest ograniczone.
Źródło: https://www.gov.pl/