Płot wokół Świątyni Opatrzności Bożej

Dużo kontrowersji wprowadza pomysł ogrodzenia Świątyni Opatrzności Bożej w Miasteczku Wilanów. O ile zrozumiałe wydaje się być grodzenie terenu na czas budowy, o tyle dość zaskakujące jest budowanie „solidnego ogrodzenia” po oddaniu budowli do użytku publicznego. Świątynia i jej otoczenie w swoim założeniu powinny być otwarte na wiernych, pomysł zamykania całego terenu w godzinach nocnych odbiega od oczekiwań. Burmistrz Wilanowa, Pan Ludwik Rakowski, deklaruje, że „kwestia ogrodzenia nie jest jeszcze przesądzona”. Przypomnijmy, że nie mówimy tutaj o niewielkiej przestrzeni, lecz o zamykaniu 170 hektarów pól wilanowskich. Radni dzielnicy proponują dialog z zarządcą Centrum Opatrzności Bożej.