Park linearny w Miasteczku Wilanów

1 Park linerny w Miasteczku Wilanów3

9 kwietnia br. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyło się spotkanie w sprawie parku linearnego, jednego z projektów przyjętych do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego 2014.

Pomysłodawcą projektu jest mieszkaniec Miasteczka Wilanów Pan Mateusz Górnicki. 

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli urzędu dzielnicy oraz samego pomysłodawcy projektu, udział wzięli także mieszkańcy Wilanowa, radni dzielnicy Wilanów, fundacja Nasze Miasteczko oraz przedstawiciele zarządców nieruchomości. Na spotkaniu była obecna także Anna Kanclerz – projektantka, która ma realizować to zadanie. Rozmowę prowadziła Monika Cierniak z dzielnicowego wydziału infrastruktury. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób.

Spotkanie miało na celu zebranie pomysłów i postulatów, które następnie projektant powinien uwzględnić w projekcie parku. W pierwszej kolejności Pan Mateusz Górnicki, jako autor projektu, przedstawił podstawowe założenia konceptu. Następnie uczestnicy spotkania przystąpili do zgłaszania swoich postulatów. Wśród zgłaszanych  pomysłów pojawiły się m.in. nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, wykonanie trawników, zakup i montaż koszy na śmieci i ławek dla spacerowiczów, zagospodarowanie i uporządkowanie samego kanałku, a nawet umieszczenie huśtawek relaksacyjnych dla dorosłych, czy drewnianych tarasów nad wodą, które mogłyby być ciekawym rozwiązaniem na słoneczne lato.

W projekcie zdecydowanie pomija się plac zabaw, który pojawiał się we wcześniejszych dyskusjach mieszkańców na forach internetowych, ale zdaniem większości osób obecnych na spotkaniu tereny rekreacyjne dla dzieci znajdują się w wielu miejscach na terenie Miasteczka Wilanów, zaś brakuje przestrzeni rekreacyjnej dla osób dorosłych i dla rodzinnej rekreacji. W związku z powyższym, mając na uwadze dążenie do maksymalizacji terenów zielonych, wyeliminowano pomysł wykonania na tym terenie placu zabaw. Postulowano za to o dolne podświetlenie drzew oraz o oświetlenie ścieżek ciepłym światłem tak, aby przestrzeń ta była widoczna, użytkowa i bezpieczna także po zmroku.

Cały projekt spotkał się ze zdecydowaną aprobatą mieszkańców, a z przeprowadzonej dyskusji wyłonił się dość czytelny obraz ich oczekiwań – Park Klimczaka ma być przestrzenią rekreacyjną, z bogatą roślinnością i dobrze utrzymanymi trawnikami, czystą i zadbaną, ukierunkowaną na rekreację osób dorosłych i całych rodzin, a generalnym założeniem projektu ma być spójność i naturalność przestrzeni. Osoby biorące udział w spotkaniu jasno też sygnalizowały konieczność całkowitej rezygnacji z brukowania chodników i ścieżek na tym terenie, gdyż ilość nawierzchni elastycznych i betonowych wokół jest, delikatnie mówiąc, wystarczająca. Sugerowano wykonanie naturalnych, żwirowych lub kamiennych ścieżek.

Na spotkaniu Pani architekt zebrała wszystkie uwagi od mieszkańców Miasteczka i na tej podstawie zaproponuje finalny projekt parku. Czekamy zatem na opracowanie przez architektów wstępnych koncepcji, które zostaną poddane dalszym konsultacjom społecznym. Pierwsze wersje projektu zostaną zaprezentowane w pierwszej połowie maja br.

Korzystając z okazji zgromadzeni mieszkańcy domagali się usunięcia stalowego „tramwajowego” płotu, który w ramach przebudowy ul. Klimczaka został postawiony między ścieżką rowerową a kanałkiem, tym samym, zdaniem wielu osób, dewastując wizualnie otaczającą przestrzeń. W tej sprawie obecni na spotkaniu mieszkańcy i radni byli niemal jednogłośni i niechcianemu płotowi poświęcona została znaczna część zebrania. Mieszkańcy domagają się zlikwidowania parkanu i zastąpienia go niższym żywopłotem. Protestowano również przeciwko pomysłowi obsadzenia ogrodzenia bluszczem lub innymi roślinami, co stworzyłoby zbyt wysoką barierę i blokowało widok na park od strony południowej. Zwracano także uwagę, że cokolwiek zastąpi nieszczęsny płot, nie powinno być finansowane ze skromnego i tak budżetu przeznaczonego na Park Linearny.

Przy okazji apelowano też o gruntowne przemyślenie rozwiązań na kolejnym przebudowywanym odcinku ulicy Klimczaka (od Sarmackiej do Kieślowskiego), aby nie popełnić podobnego błędu.

Prowadząca spotkanie Pani Monika Cierniak poinformowała, że pracownicy urzędu pracują nad rozwiązaniem alternatywnym, które będzie mogło zastąpić metalowe ogrodzenie.

Obecna na spotkaniu Anna Mirska Perry apelowała o rezygnację z pomysłu poprzecinania kanałku mostkami, co zaburzy ład architektoniczny tej osi widokowej, ale prowadząca spotkanie ucięła bardzo szybko dyskusję na ten temat podkreślając, że ta inwestycja jest już realizowana w ramach innego zadania na wniosek mieszkańców (nie w ramach rewitalizacji parku Klimczaka)  i rozmowa na ten temat jest bezprzedmiotowa. Nie padła też jednoznaczna odpowiedź na pytanie, na czyj wniosek (jak dużej grupy mieszkańców oraz w jakim trybie) to zadanie jest realizowane oraz dlaczego nie odbyły się w tej sprawie konsultacje społeczne.

Mieszkańcy pragną, aby wilanowski Park Linearny nie odbiegał jakością i wyglądem od pięknych, światowych parków znajdujących się w wielu miastach Europy i świata. Trend ku zwiększeniu ilości zieleni i miejsc służących rekreacji jest w naszym Miasteczku – mimo ograniczeń – bardzo widoczny, a przede wszystkim postulowany przez mieszkańców. Musimy jednak dopasować projekt do możliwości, przestrzeni i budżetu (220 500 zł), który został konkretnie określony. Przedstawione ilustracje to jedynie inspiracje z innych parków linearnych na świecie.