Ostatnie dni na zgłaszanie projektów

Zrzut ekranu 2017-04-26 o 01.07.59

Jeszcze tylko do piątku (28 kwietnia) można zgłaszać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok. Na pomysły mieszkańców do wydania jest okrągły milion złotych.

 

Milion złotych

 

Konstancinianie już po raz piąty sami decydują na co wydać pieniądze z gminnego budżetu. W tym roku do rozdysponowania jest 1 mln zł, w tym 700 tys. zł na projekty inwestycyjne i 300 tys. zł na pozostałe z zakresu m.in. kultury, sportu i rekreacji. Nabór propozycji projektów do BO 2018 trwa od 3 kwietnia i zakończy się w najbliższy piątek (28 kwietnia).

 

Zgłaszanie projektów

 

Projekt może złożyć każdy mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna, który ukończył 13 lat (w przypadku osoby niepełnoletniej do wniosku należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego). Oto kilka wskazówek, które warto mieć na uwadze przy przygotowywaniu wniosku:

 

  • wypełnij dokładnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego;
  • opisz krótko i zwięźle swój pomysł;
  • przygotuj kosztorys – pomocny w tym może być przykładowy cennik, który dostępny jest TUTAJ (link otwiera się w nowym oknie). Warto też skonsultować swój pomysł z firmami np. branży budowlanej i poprosić o wycenę zgłaszanego projektu (m.in. materiały plus roboczogodziny itp.), a otrzymany kosztorys dołączyć do swojego wniosku. Możesz również porozmawiać o kosztach z pracownikami odpowiednich komórek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, kontakt do nich znajdziesz TUTAJ ((link otwiera się w nowym oknie);
  • do każdego wniosku (także tego składanego przez Internet) należy załączyć listę z podpisami co najmniej 15 osób powyżej 16. roku życia, popierających nasz projekt (Uwaga! Do grupy 15 mieszkańców nie wlicza się projektodawcy).

Warto wiedzieć

 

Pamiętaj też o tym, że:

  • proponowane zadania muszą być możliwe do realizacji w danym roku budżetowym, być zgodne z prawem i mieścić się w obszarze zadań własnych gminy (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym);
  • w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 nie mogą być zgłaszane propozycje, które zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej lub wykonanie jednego z elementów (etapów) zadania, które w kolejnych latach będzie obligowało do wykonania dalszych jego elementów;
  • w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na nieruchomości niebędącej własnością lub we władaniu gminy, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela tej nieruchomości na wykorzystanie jej na cele realizacji projektu, użytkowania przez okres trwania projektu i jego wykorzystywania, w formie bezpłatnego użyczenia.

Przez Internet i tradycyjnie

 

Żeby złożyć projekt należy zarejestrować się i wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: www.konstancin.budzet-obywatelski.org (link otwiera się w nowym oknie). Można też wypełnić wniosek papierowy i złożyć go w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4), przesłać pocztą na adres urzędu (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) lub mailem na adres: kancelaria@konstancinjeziorna.pl. Papierowe wnioski dostępne są w głównym budynku UMiG oraz w Biurze Komunikacji Społecznej (ul. Warszawska 23). Wniosek w wersji edytowalnej można pobrać TUTAJ.

 

Weryfikacja i głosowanie

 

Na projekty, które pozytywnie przejdą etap weryfikacji formalno-merytorycznej, będzie można głosować od 3 do 15 września. Zwycięskie pomysły mieszkańców, które zostaną wpisane do projektu budżetu na 2018 rok poznamy do 29 września.

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy zadania do BO, druk listy poparcia oraz wzór karty do głosowania znajdziemy na stronie: www.konstancin.budzet-obywatelski.org (link otwiera się w nowej karcie).