Nowy stary zarząd Dzielnicy Wilanów

W dniu 5 stycznia w Urzędzie Dzielnicy Wilanów w sali posiedzeń Rady odbyła się II sesja Rady Dzielnicy Wilanów, podczas której radni wybrali Zarząd Dzielnicy. Na stanowisko Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy został wybrany dotychczasowy burmistrz Ludwik Rakowski. Zastępcami Burmistrza zostali dotychczasowi wiceburmistrzowie: Artur Buczyński i Tomasz Ciorgoń.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Liczba głosów oddanych na burmistrza Ludwika Rakowskiego i jego zastępców Artura Buczyńskiego i Tomasza Ciorgonia wygląda następująco:

1. Ludwik Rakowski – za wyborem 16 głosów,
przeciwko wyborowi – 2, wstrzymało się – 3
2. Artur Buczyński – za wyborem 15 głosów,
przeciwko wyborowi – 4, wstrzymało się – 2
3. Tomasz Ciorgoń – za wyborem 14 głosów,
przeciwko wyborowi – 5, wstrzymało się – 2