Nowy rok szkolny 2015/2016 w wilanowskich szkołach

1 września w wilanowskich szkołach rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016 odbyła się w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26.

 

Podczas uroczystości Ludwik Rakowski burmistrz Dzielnicy Wilanów wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. 1 września naukę w wilanowskich szkołach rozpoczęło 3067 uczniów, w tym:
– w szkołach podstawowych – 2012,
– w gimnazjach – 714 uczniów,
– w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Kostki Potockiego – 341 uczniów.
Do przedszkoli uczęszczać będzie 880 dzieci.

 

Nauczycielom i uczniom życzymy wielu sukcesów edukacyjnych!