Lato w mieście

lato_2

Jeszcze do 20 czerwca 2017 r. istnieje możliwość zapisania dzieci i młodzieży, do wakacyjnych placówek edukacyjnych w wymienionych poniżej szkołach, poprzez złożenie karty uczestnika programu „Lato w Mieście 2017” w jednej z placówek:

 

•Zespół Szkół 123, ul. Uprawna 9/17 w terminie 31.06-29.07.2017 r.

•Zespół Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26, w terminie 01.08-31.08.2017 r.

Karty uczestnika programu są dostępne do 20 czerwca.

Wszyscy uczestnicy Programu „Lato w Mieście 2017” odpłatnie korzystają z posiłków. Stawka żywieniowa wynosi 7 zł dziennie. Numery kont bankowych placówek będą znajdowały się na kartach uczestnika.

 

UWAGA!!!

Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Opłat można dokonywać bezpośrednio w placówkach uczestniczących w programie lub przelewem na konto szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko, w ramach wakacyjnych placówek edukacyjnych. W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko dziecka – Lato w Mieście 2017, opłata za żywienie za okres ……………”. Wpłat można dokonywać od dnia 21 czerwca 2017 r. Kopię przelewu należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z programu „Lato w Mieście 2017”.

Zwroty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu programu, na wniosek rodzica ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne, do 15 września 2017 roku.

Pozostaje tylko cieszyć się wiosną i wyczekiwać ciepłych promieni słońca.