IV Edycja Wilanowskiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci  ,,Świąteczny Wilanów”

 

 

§1

 

Cele konkursu

 

Celem konkursu jest:

kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

rozwój umiejętności plastycznych

utożsamianie się dzieci z miejscem zamieszkania

 

 

§2

 

Organizator konkursu

 

Organizatorami Konkursu są Royal Wilanów, miesięcznik Teraz Wilanów i Centrum Kultury Wilanów

Dane adresowe:

Royal Wilanów

ul. Franciszka Klimczaka 1

02-797 Warszawa

Centrum Kultury Wilanów

ul. Kolegiacka 3

02-960 Warszawa

Teraz Wilanów

ul. Sarmacka 18/2

02-972 Warszawa

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 

 

§3

 

Założenia organizacyjne

 

Tematem przewodnim konkursu jest ,,Świąteczny Wilanów”

Konkurs przeprowadzony jest w trzech grupach wiekowych: 3-5 lat, 6-10 lat, 11-15 lat

Uczestnikami konkursu są dzieci mieszkające na terenie Wilanowa

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową na karcie A3

Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie itp.), na papierze (brana będzie pod uwagę samodzielność wykonania).

Każda praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, według następującego wzoru:

imię, nazwisko i wiek autora pracy;

nazwa i dokładny adres zamieszkania/szkoły (oraz zgoda na publikację osoby zgłaszającej pracę);

imię i nazwisko, e-mail oraz telefon nauczyciela, wychowawcy lub rodzica dziecka.

Prace mogą być zgłoszone do konkursu przez rodzica, opiekuna lub nauczyciela dziecka.

Prace należy przesłać do 11 grudnia 2016 r. na adres:

Royal Wilanów, RECEPCJA C ul. Klimczaka 1,

Centrum Kultury Wilanów ul. Kolegiacka 3

 

 

§4

 

Ocena prac

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.

Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność w ujęciu tematu i samodzielność wykonania prac.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Wszystkie placówki zgłaszające prace otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

 

Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach drogą elektroniczną.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie:

www.teraz-wilanow.plwww.royalwilanow.pl  i  www.kulturawilanow.pl.

 

 

Wystawa prac konkursowych odbędzie się 17 grudnia 2016 r. w siedzibie Royal Wilanów przy ul. Klimczaka 1 , lokal 0,13 (obok restauracji YeYe Mex Food)  podczas której zostaną wręczone nagrody, dyplomy i wyróżnienia.