Edukacja na najwyższym poziomie od 27 lat

Szkoła została założona w 1992 roku przez Iwonę Thomas MBE, we współpracy z Nord Anglia Education i od tego czasu oferuje edukację opartą na brytyjskiej podstawie programowej (British National Curriculum) oraz od 2002 roku Program Matury Międzynarodowej (IBDP).

 

Jedna szkoła od przedszkola po maturę

Nauka w naszej szkole rozpoczyna się w wieku 2.5 lat w Przedszkolu (Early Years Foundation Stage) i kończy się Międzynarodową Maturą (International Baccalaureate).

 

Brytyjski i międzynarodowy program nauczania

W szkole podstawowej podstawę nauczania stanowią ramy brytyjskiego programu nauczania, rozszerzone o założenia międzynarodowego programu nauczania (IPC). Do starszych uczniów kierujemy program International GCSE. Uczniowie ostatnich dwóch lat objęci są programem matury międzynarodowej (IBDP).

 

Szkoła otwarta na wszystkich

 Każdy może uczęszczać do naszej szkoły. Przyjmujemy uczniów bez egzaminów wstępnych i niezależnie od poziomu znajomości języka angielskiego. Mamy uczniów z całego świata (ponad 70 narodowości) i dla większości z nich angielski nie jest językiem ojczystym. Mimo to, naszym uczniom udaje się osiągnąć wyniki egzaminów (iGCSE i IBDP) znacznie powyżej średniej światowej.

 

BSW'18_263

Najlepsze wyniki nauczania

 W ciągu ostatnich 9 lat naszym uczniom aż 7 razy udało się uzyskać maksymalny wynik 45 punktów z matury międzynarodowej (co roku udaje się to osiągnąć średnio tylko 200 osobom z całego świata rocznie). W ostatnich 7 latach wynik 40 punktów – wystarczający, aby być przyjętym przez najlepsze Uniwersytety na świecie (Oxbridge i uniwersytety Ivy League) – osiągnęło ponad 20% uczniów.

 

Anglojęzyczni nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem

 Większość nauczycieli ma brytyjskie kwalifikacje nauczycielskie i pracowała w międzynarodowych szkołach na całym świecie.

 

Jedna szkoła dwa świadectwa

 Uczniowie na zakończenie roku otrzymują dwa świadectwa, szkolne i polskie (Ministerstwa Edukacji Narodowej). Umożliwia to przejście z lub do polskiego systemu nauczania na każdym etapie edukacji, bez dodatkowych formalności.

 

BSW'18_258

 

Program nauczania języka angielskiego (English as an Additional Language)

 Oferujemy program nauczania języka angielskiego, jako drugiego języka w środowisku anglojęzycznym, który ułatwia uczniom szybką integrację społeczną i akademicką, bez względu na początkowy poziom znajomości języka.

 

Jesteśmy częścią globalnej organizacji Nord Anglia Education, zrzeszającej 66 szkół w 29 państwach, do których uczęszcza ponad 64 tys. uczniów. Pozwala nam to współpracować z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami, takimi jak The Juilliard School, MIT i UNICEF.

 

Infrastruktura na najwyższym poziomie

 Nasza szkoła dysponuje 2 kampusami, w dogodnych lokalizacjach w Warszawie oraz:

  • specjalistycznymi laboratoriami naukowymi do prowadzenia zajęć z fizyki, chemii, biologii i nauk o środowisku,
  • laboratoriami muzycznymi i dwiema salami do zajęć plastycznych,
  • połączonymi siecią lokalną salami lekcyjnymi dostosowanymi do wieku uczniów,
  • trzema salami gimnastycznymi, siłownią na wolnym powietrzu oraz pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej i bieżnią lekkoatletyczna,
  • dużym terenem zielonym, przeznaczonym dla małych dzieci.

BSW'18_153

 

Dni Otwarte w The British School Warsaw odbędą się w czwartek 17 października, 2019 (wiek 6-18 lat) oraz 7 listopada, 2019 (wiek 2.5-6 lat). Rejestracji można dokonywać poprzez stronę www.thebritishschool.pl lub telefon do działu Admissions, +48 842 32 81 wew.125, e-mail:openday@thebritishshool.pl