CZYM JEST KORONAWIRUS?

Wirus SARS-CoV-2, należący do rodziny koronawirusów, odpowiedzialny jest za obecną pandemię zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany w grudniu ubiegłego roku. COVID-19 to choroba wywołana przez koronawirus z Wuhan (2019-CoV).

 

OBJAWY I PRZEBIEG CHOROBY

Osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem miały objawy zakażenia układu oddechowego, objawiające się: gorączką, suchym kaszlem i dusznościami. Nie wszystkie objawy muszą występować jednocześnie, a przebieg zakażeń wirusem jest zróżnicowany: od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego przypominającą przeziębienie, po ciężkie zapalenie płuc.

 

ZASADY HIGIENY

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego ważne jest, aby przestrzegać zasad higieny. Poniżej kilka prostych zasad, których musimy przestrzegać, aby uchronić siebie i otoczenie przed zakażeniem wirusem.

  • Często myj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
  • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Zachowaj bezpieczną odległość. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Najważniejszym zadaniem samorządu warszawskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Stolicy. W tym celu Urząd m.st. Warszawy podjął konkretne działania realizowane przez wszystkie jednostki miejskie oraz urzędy dzielnic. W związku z trwającą kwarantanną w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Nieczynne do odwołania są placówki kulturalne i sportowe oraz Biblioteki Publiczne. Dzielnice zreorganizowały pracę urzędu, w taki sposób, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się zarazków. Na stronach urzędowych oraz dzielnicowych profilach FB umieszczane są bieżące informacje i komunikaty dla mieszkańców.

 

 

KAŻDY MOŻE POMÓC

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem, wszyscy powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach jak zrobienie zakupów, realizacji recept czy wyprowadzeniu psa. Właśnie teraz możemy udowodnić, że jesteśmy dojrzałym, odpowiedzialnym i empatycznym społeczeństwem. To czas, kiedy osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych – materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

 

WSPARCIE DLA SENIORÓW

Zakażenie koronawirusem 2019-nCoV może wystąpić u ludzi w każdym wieku. Najcięższy przebieg choroby obserwuje się u osób starszych, z rozpoznanymi wcześniej chorobami przewlekłymi lub zaburzeniami odporności. W okresie zagrożenia wywołanego koronawirusem Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia dostarczenia żywności i leków osobom starszym i niepełnosprawnym. Osoby takie mogą zostać objęte pomocą w formie usług opiekuńczych i wsparciem wolontariuszy. Pracownicy socjalni będą kontaktować się z rodziną i sąsiadami tych osób w celu ustalenia możliwości uzyskania pomocy.

 

 

Informację o potrzebie uzyskania pomocy należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (http://www.opswilanow.pl/) ul. Przyczółkowa 27a i pod nr tel. (22) 648 22 26.