CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O IMPLANTACH

Każdego roku na całym świecie lekarze stomatolodzy wszczepiają miliony implantów dentystycznych. Implanty stały się najskuteczniejszym sposobem uzupełniania braków zębowych, przywracają radosny i zdrowy uśmiech pacjentom, a tym samym poprawiają ich jakość życia.

 

Co to jest implant zębowy?

 

Implant zęba jest sztucznym zamiennikiem korzenia zęba. Obecne implanty w większości są zbudowane ze stopów tytanu, mają kształt zbliżony do walca o porowatej, gwintowanej powierzchni. Zadaniem wszczepionego implantu jest jego trwałe połączenie z kością oraz zastąpienie funkcji korzenia zęba.

 

Jakie są etapy leczenia implantologicznego?

 

Pierwszą wizytą jest zazwyczaj konsultacja. Lekarz po zebraniu ogólnego wywiadu zaznajamia się ze stanem uzębienia pacjenta i ocenia możliwości odbudowy braków zębowych za pomocą implantów. Badaniem podstawowym niezbędnym do zaplanowania leczenia jest RTG pantomograficzne. Czasem lekarz implantolog kieruje na badania dodatkowe (np. tomografię komputerową, densytometrię kości). Po zebraniu tych informacji ustalany jest wspólnie z pacjentem plan leczenia.

 

Zabieg implantacji, czyli umieszczenia implantu, jest zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu miejscowym. Wizyta kontrolna następuje zazwyczaj w 10–14 dobie po zabiegu. Wykonanie pracy protetycznej (korony, mostu, protezy), opartej na implancie, następuje zazwyczaj w okresie od 2 do 6 miesięcy od zabiegu implantacji.

 

Czy w każdym przypadku można wszczepić implant?

 

W nielicznych przypadkach zdarza się że wprowadzenie implantu jest niemożliwe. Najczęstszym powodem odstąpienia od implantacji jest brak odpowiedniej jakości kości potrzebnej do umieszczenia implantu. Jeśli z powodów zdrowotnych, stanów zapalnych czy też długiego czasu od momentu utraty zęba dojdzie do zaniku tkanki kostnej, implantacje mogą być niemożliwe lub będą wymagały odbudowy kości dodatkowymi zabiegami.

 

Czy leczenie implantologiczne jest bezpieczne?

 

Odsetek powodzeń w implantacji sięga 98%. W nieznacznej ilości przypadków nie dochodzi do zrostu implant – kość. Wtedy taki implant trzeba usunąć i po okresie gojenia zastąpić nowym.

 

Jakie braki można uzupełnić za pomocą implantu?

 

Wszystkie. Począwszy od uzupełnienia jednego zęba przez grupę zębów, aż do całkowitych braków zębowych. Implanty mogą być doskonałym filarem dla uzupełnień stałych takich jak korony, mosty. Stosuje je się także jako elementy stabilizujące protezy wyjmowane.

 

Na jak długo wszczepiamy implanty?

 

Implanty są wszczepiane z założenia na całe życie. Jednak pamiętajmy, że mamy do czynienia z organizmem żywym, stale podlegającym zmianom.

 

Na okres przetrwania implantów mają wpływ między innymi ogólny stan zdrowia, stan innych zębów oraz higiena.

 

Jak dbać o implanty?

 

O implanty dbamy tak jak o własne zęby. Czyścimy w identyczny sposób, używamy tych samych środków. Chodzimy na wizyty kontrolne.

 

Czy posiadając implanty można wykonać rezonans magnetyczny i tomografię komputerową?

 

Tak, obecność implantów nie jest przeciwskazaniem do wykonania w/w badań.

 

Czy z implantami bramki na lotnisku będą „piszczeć”?

 

Nie, bramki „zachowają” tajemnicę i nie dadzą znaku o posiadanych implantach.

 

Implanty w Medicover wszczepiają od lat specjaliści chirurgii stomatologicznej, którzy przeprowadzili tysiące zabiegów implantologicznych. Umów się na wizytę do naszych specjalistów, dzwoniąc pod numer 500 900 500, i skorzystaj z oferty implantologicznej.

 

Zdjęcie_dr_Jacek_Wojciechowski Dr. Jacek Wojciechowski