BALKON – wspólna sprawa

Eleganckie osiedle, ponadprzeciętna architektura budynków, przyjazne uliczki, wymagający mieszkańcy, a jakie są balkony w Miasteczku Wilanów?

Jedne piękne, zimą migoczą tysiącami światełek, konkurują urodą w konkursach na iluminację, latem demonstrują florystyczne pasje właścicieli mieszkań i dekorują okolicę kwiecistym obliczem kolorowych pelargonii. Inne służą za nośnik reklamowy punktów usługowych, miejsce ekspozycji banerów „na sprzedaż” lub lokalizację talerza TV. Jeszcze inne – i to najbardziej rzuca się w oczy – są oszpecone różnego typu wygrodzeniami. Co gorsza, nie ma w tym konsekwencji, a balkony, często jeden obok drugiego, są odseparowane od świata i sąsiadów zupełnie innymi typami przegród. Parawan słomiany sąsiaduje więc z drewnianym, ten z kolei za sąsiada ma parawan z bambusa czy tworzywa sztucznego. Każdy w innym stylu, kolorze, wysokości. To nie tylko szpeci sam balkon, ale przede wszystkim szpeci budynek. To tani, szybki i skuteczny sposób obniżenia wartości naszych nieruchomości. Takich przykładów w Miasteczku niestety nie brakuje. Co więc można zrobić, by temu zapobiec? Jak zmierzyć się z już istniejącym chaosem wizualnym panującym na balkonach osiedla?

Przede wszystkim należy przyjąć do wiadomości, że to, jak inni widzą nasz balkon, świadczy o nas samych. To, co na zewnątrz, jest nie tylko widziane, ale jest też oceniane. Dotyczy to zresztą także prywatnych ogródków. Aranżując balkon czy ogródek nie myślmy więc tylko i wyłącznie o tym, czy dobrze prezentuje się on z salonu. Odpowiedzialne, świadome aranżowanie tej przestrzeni zaprocentuje dla wszystkich użytkowników budynku i naszego dobrego samopoczucia.

Druga sprawa to przygotowanie wewnętrznego regulaminu, który wspólnota mieszkaniowa przyjmie jako obowiązujący dla danej nieruchomości w formie uchwały. To pozwoli uniknąć zeszpecenia elewacji budynku jaskrawymi, widocznymi z daleka reklamami, zaklejania witryn lokali usługowych nadrukiem z grafiką – co uniemożliwia dopływ światła dziennego do sklepu i czyni jego okna „ślepymi” – czy umieszczenia informacji z użyciem oświetlenia pulsacyjnego typowego dla budek z kebabem. W niektórych budynkach w Miasteczku zostało to już zrobione, w innych jest wdrażane. W takim dokumencie można wyznaczyć nie tylko zasady umieszczania szyldów reklamowych czy wspomnianych wygrodzeń, ale też ustalić konieczność stosowania jednakowych dla całej nieruchomości markiz lub wprowadzić zakaz umieszczania indywidualnych talerzy TV na balkonach na korzyść rozwiązań zbiorczych. W eleganckich dzielnicach miejskich wielu miast świata nie do pomyślenia jest także wywieszanie banerów typu „sprzedam” na prywatnych balkonach. Służą temu tablice informacyjne, które umieszczone są w ogólnodostępnym, widocznym miejscu i to one w odpowiedni sposób informują o dostępnych do zakupu lokalach w danej nieruchomości. Do takich zasad stosują się w imię dobra ogółu wszyscy mieszkańcy. Obowiązuje ich to tak samo, jak konieczność segregacji śmieci czy sprzątania po pupilach. To kwestia świadomości dbania odobro wspólne. Jeśli reklama, to subtelna, w formie, która nie wpłynie w negatywny sposób na postrzeganie całej nieruchomości.

Wspomniane wygrodzenia balkonów jeśli już są, nie powinny wystawać poza linię balustrad i być stosowane w sposób zupełnie dowolny przez mieszkańców w ramach jednej nieruchomości. To samo tyczy się oryginalnych deweloperskich ogrodzeń w ogródkach. Z zewnątrz, poza zielenią, nie powinniśmy widzieć konstrukcji odbiegających stylistyką od architektury budynku. Jeśli ma to miejsce, można próbować zasłaniać taką dowolność spójnymi, wysokimi nasadzeniami od strony ulicy czy dziedzińca. W niektórych przypadkach, jeśli mieszkania znajdują się na parterze i blisko ulicy (V etap NRKM), w celu zapewnienia pożądanej intymności można pomyśleć o wymianie szyb z transparentnych na mleczne oraz zasadzeniu kilku rzędów wysokiego żywopłotu zaraz przy chodniku. Bez wątpienia jest to pole do popisu dla firm administracyjnych, które w odpowiednim momencie, uprzedzając przyszłe doraźne rozwiązania lokatorów, powinny wyjść z inicjatywą, pozwalającą zapewnić pożądane poczucie intymności właścicieli lokali z jednoczesnym zachowaniem wysokiego standardu i walorów estetycznych nieruchomości.

Zasady sytuowania szyldów i reklam dla nieruchomości

(wersja skrócona, proponowany tekst uchwały)

1. Szyld powinien mieć postać jednostronnego, płaskiego znaku informacyjno-plastycznego, zawierającego logo firmy lub informację o nazwie firmy, rodzaju działalności i dacie założenia.

2. Szyldy dopuszcza się wyłącznie na elewacjach budynków, nie dopuszcza się innych reklam ani szyldów wolnostojących lub mocowanych do elementów technicznych, latarń, drzew, ogrodzeń, ani stojących w pasie drogowym.

3. Nie dopuszcza się sytuowania na budynkach reklam wielkoformatowych (billboardów) i innych reklam oraz znaków informacyjno-plastycznych nie związanych z prowadzoną w danym budynku działalnością.

4. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie w pasie kondygnacji przeznaczonej na usługi.

5. Dopuszcza się po jednym szyldzie na jedną firmę zlokalizowaną w budynku; szyldów może być kilka tylko pod warunkiem, że są one ułożone w układzie modułowym w witrynach (jeden w jednej witrynie).

6. Szyldy można lokalizować wyłącznie w miejscach na to przewidzianych w projekcie budynku; jeżeli miejsc takich nie przewidziano, należy zachować następujące zasady:

a) forma, kolorystyka oraz miejsce umieszczania szyldów powinny harmonizować z elewacją budynku; ich wymiary powinny odpowiadać modułom podziału elewacji;

b) w przypadku, gdy ilość szyldów na danym budynku jest większa niż jeden, powinny być one umieszczone w sposób uporządkowany, według jednej linii kompozycyjnej wynikającej z kształtu elewacji; ich rozmiar powinien być jednakowy;

c) nie dopuszcza się szyldów mocowanych do elementów detalu architektonicznego oraz przesłaniania tych elementów;

d) elementy ochrony antywłamaniowej (np. rolety, kraty) muszą być sytuowane wewnątrz lokali usługowych, o ile nie zostały przewidziane w projekcie budynku.

7. Nie dopuszcza się sytuowania szyldów i reklam prostopadle do elewacji budynku; ich konstrukcja nie może sięgać poza elewację dalej nić na 12 cm.

8. Markizy i rolety z tkanin umieszczone nad witrynami muszą spełniać takie same wymagania kompozycyjne jak szyldy (pkt. 6, 9); reklamy i znaki graficzne na markizach lub roletach muszą być umieszczone płasko na ich powierzchni, nie mogą świecić ani wykraczać poza obrys ich powierzchni; dolna krawędź konstrukcji nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,4 m nad poziomem terenu znajdującego się pod konstrukcją.

9. Materiały używane do produkcji szyldów i wszelkich innych elementów powinny być trwałe i charakteryzować się niezmiennością barw pod wpływem promieniowania słonecznego w czasie użytkowania; kolorystyka powinna być stonowana – zabrania się stosowania jaskrawych kolorów.

10. Nie dopuszcza się naklejania liter samoprzylepnych na szybach.

11. Wyklucza się całkowicie stosowanie oświetlenia pulsacyjnego.

12. Wszelkie inne formy oświetlenia muszą być uzgodnione ze wspólnotą mieszkaniową.

13. Preferowane są szyldy podświetlane o tyłu.

14. Właściciel szyldu jest zobowiązany do utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym.

15. Nie dopuszcza się możliwości całkowitego zaklejania szyb, dopuszcza się umieszczanie folii na powierzchni nie większej niż 20% łącznej powierzchni witryn; zalecane jest pozostawienie witryn w całości transparentnych.

16. Nie dopuszcza się stosowania jaskrawej kolorystyki.

17. Szyldy muszą spełniać normy techniczne i być uzgodnione z Urzędem Dzielnicy.

18. Wszelkie niezgodności lub nieporozumienia związane ze stosowaniem powyższych reguł będą rozpatrywane przez Zarząd w poszukiwaniu rozwiązania służącego dobru nieruchomości.

Anna Mirska-Perry

Członek Zarządu, Fundacja Nasze Miasteczko

Więcej informacji: amp@naszemiasteczko.org