Atmosfera przyjazna uczniowi

Pierwsze lata edukacji to jeden z najważniejszych etapów w kształceniu młodego człowieka, który determinuje rozwój i osiągnięcia w późniejszym okresie nauki.

 

Jest to okres ogromnej chłonności umysłu, naturalnej ciekawości świata, nieskrępowanej śmiałości w zadawaniu pytań oraz chęci znalezienia na nie odpowiedzi. Academy International to miejsce, którego struktura opiera się na świadomości powyższej wiedzy, jak również na świadomości obaw rodziców, niezmiennie związanych z dojrzałością emocjonalną dziecka i jego bezpieczeństwem.

 

Bezpieczeństwo gwarantuje poczucie pewności istnienia oraz daje motywację i szansę na rozwój. Ambicją założycieli placówki edukacyjnej Academy International było stworzenie miejsca, w którym dzieci będą miały zapewnioną kontynuację edukacji od żłobka, poprzez przedszkole, aż po szkołę podstawową, czyli do momentu osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej w warunkach i środowisku znanym dziecku.

 

Academy International to miejsce przyjazne uczniom, tak aby mogli maksymalnie wykorzystywać swój potencjał – zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania, realizować pasje, kształtować osobowość, odkrywać swoje talenty i kontynuować fascynującą przygodę z nauką. Uczniowie Academy International swoją wiedzę o świecie, a także kompetencje językowe zdobywają nie tylko podczas tradycyjnych lekcji, ale także „w akcji”, np. przeprowadzając eksperymenty naukowe, rozwiązując zagadki czy… robiąc konstrukcje z klocków Lego.

 

Profesjonalna kadra Academy International rozwija w uczniach każdego dnia umiejętności językowe, logiczne myślenie, kompetencje matematyczne i wrażliwość na kulturę i sztukę, opierając swoje działania na sprawdzonych programach wychowawczych i edukacyjnych, opisanych poniżej.

 

Dalton International, który polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów, a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo-lekcyjnym systemem nauczania, umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność zarówno w działaniu, jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy. Placówki Academy International posiadają certyfikat Dalton International.

„Gimnastyka umysłu” – autorski program rozwoju logicznego myślenia, który jest realizowany we wszystkich klasach szkoły. Jego głównym celem jest rozbudzenie ciekawości świata, pobudzenie rozumowania logicznego, wzmocnienie koncentracji i uwagi. Proste eksperymenty naukowe, obserwowanie praw przyrody, rozwiązywanie zagadek – to aktywności bardzo atrakcyjne dla uczniów szkoły podstawowej, które pobudzają ich kreatywność, ćwiczą pamięć i koncentrację uwagi.

Elementami składowymi tego programu są szachy – zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów szkoły, która posiada certyfikat „Szkoła przyjazna szachom”.

Dwujęzyczność – zajęcia prowadzone są w dwóch językach, dzieci poznają język angielski w przyjaznej atmosferze, poprzez sprawdzone metody w małych grupach.

 

http://academyinternational.pl